شركت مهندسي انفورماتيك AEC

ردیفگروهنام محصولقیمت
1قطعات pc --> DVD RW DVD RW Pioneer Sata Original1,550,000
2قطعات pc --> DVD RW DVD RW Asus Sata Original1,680,000
3قطعات pc --> DVD RWDVD RW Pioneer External2,020,000
4قطعات pc --> DVD RWDVD RW Asus External2,050,000
5قطعات pc --> Main boardM/B G-31 GigaByte ( DDR2 , 1pci , LPT , Com , Vga Onboard )4,400,000
6قطعات pc --> Main board M/B G-41 Asus ( DDR3 , 1pci , LPT , Com , Vga Onboard )6,400,000
7قطعات pc --> Main board M/B H-61 Asus ( DDR3 , LPT , HTMI , Vga Onboard )8,450,000
8قطعات pc --> RamRam 512 DDR KingSton Original190,000
9قطعات pc --> RamRam 1G DDR KingSton Original400,000
10قطعات pc --> RamRam 1G DDR2 KingSton Original320,000
11قطعات pc --> RamRam 2G DDR2 KingSton Original650,000
12قطعات pc --> Ram1333/1600- Ram 2G DDR3 KingSton Original1,070,000
13قطعات pc --> Ram1333/1600- Ram 4G DDR3 KingSton Original2,200,000
14سیستم آماده --> DDR2/775سیستم DDR21
15سیستم آماده --> DDR2/775سیستم DDR21
16سیستم آماده --> DDR2/775سیستم DDR21
17سیستم آماده --> DDR2/775سیستم DDR21
18سیستم آماده --> DDR2/775سیستم DDR21
19سیستم آماده --> DDR2/775سیستم DDR21
20سیستم آماده --> DDR3/775سیستم DDR3/7751
21سیستم آماده --> DDR3/775سیستم DDR3/7751
22سیستم آماده --> DDR3/775سیستم DDR3/7751
23سیستم آماده --> DDR3/775سیستم DDR3/7751
24سیستم آماده --> DDR3/775سیستم DDR3/7751
25سیستم آماده --> DDR3/1150سیستم DDR3/11501
26سیستم آماده --> DDR3/1150سیستم DDR3/1150 1
27جانبی موبایل --> منوپاد (سلفی)منوپاد سیم دار280,000
28جانبی موبایل --> منوپاد (سلفی)منوپاد بی سیم450,000


فروشگاه ساز رایگان
خرید بک لینک
بک لینک